Back/返回

                                                                                                           

 

 

杨仁山 支那佛教振兴策二

 

泰西各国振兴之法,约有两端,一曰通商,二曰传敎。通商以损益有无,传敎以联合声气。我国推行商业者,渐有其人,而流传宗敎者,独付缺如。设有人焉,欲以宗敎传于各国,当以何为先。统地球大势论之,能通行而无悖者,莫如佛敎。美洲阿尔格尔曾发此议,立佛敎学会,从之者十余万人。然其所知仅佛敎迹,于精微奥妙处未之知也。故高明特达之士,仍不见信。今欲重兴释迦眞实敎义,当从印度入手,然后徧及全球,庶几支那声名文物,为各国所器重,不至贬为野蛮之国矣。然开办之始,非筹款不为功。傥得贤士大夫慨然资助,收效于数年之后,不但与西洋各敎并驾齐驱,且将超越常途,为全球第一等宗敎,厥功岂不伟欤。